19th Ave New York, NY 95822, USA
Aktualności
Zielona rewolucja w budownictwie wymaga odważnych decyzji. Branża wskazuje drogę

Pieniądze – od nich zależy zielona transformacja budownictwa. Dlatego najważniejszym postulatem Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa są zmiany, które nakażą bankom uzależniać finansowanie inwestycji od jej wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Polska jest sygnatariuszem porozumienia paryskiego, które zakłada, że globalne emisje gazów cieplarnianych netto osiągną poziom zerowy ok. 2050 r.

Znaczenie budownictwa w tym procesie jest kolosalne. Budynki odpowiadają za 38 proc. światowych emisji CO2, przy czym 28 proc. pochodzi z ich eksploatacji, a pozostałe 10 proc. to zużycie energii niezbędnej do produkcji materiałów i technologii wykorzystywanych w budownictwie (wbudowany ślad węglowy).

Jednocześnie największy pod względem wielkości strumień odpadów w UE tworzą te pochodzące z budowy i rozbiórki – stanowią ok. jedną trzecią wszystkich wytwarzanych. Dlatego w marcu 2020 r. Komisja Europejska przyjęła Plan działania na rzecz gospodarki cyrkularnej, według którego 70 proc. wszystkich odpadów budowlanych musi być poddawanych recyklingowi, co przyspieszy przejście branży budowlanej ze strategii linearnej na cyrkularną.

Polski rynek budowlany domaga się transformacji 

Unia Europejska, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. Na początku lutego tego roku Komisja Europejska opublikowała ocenę sposobów osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Na tej podstawie KE zaleciła redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90 proc. do 2040 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. 

Według minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, już scenariusz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. na 2030 r. jest dla Polski trudny, więc cele na 2040 r. będą nieosiągalne. 

Trzeba pamiętać, że wizja całkowitej dekarbonizacji zasobów budowlanych do 2050 r. wykracza poza kwestię operacyjnych emisji gazów cieplarnianych. Konieczna jest modyfikacja podejścia m.in. do: produkcji materiałów, projektowania, procesu budowlanego oraz wykorzystywanych źródeł energii.

Czas goni, ale jednocześnie ta wielosektorowa rewolucja nie może się odbywać w pośpiechu. Należy ją dobrze przygotować, żeby uniknąć dotychczasowych błędów.

Dlatego organizatorzy wydarzenia 4 Design Days powołali Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa. Członkowie tej wyjątkowej inicjatywy: deweloperzy, wykonawcy, producenci i architekci, podczas posiedzenia 25 stycznia br. w katowickim MCK, opracowali listę rekomendacji, które mogą przyspieszyć zieloną rewolucję w budownictwie.

Warto zaznaczyć, że stworzona lista rekomendacji nie kończy prac Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa. Jego członkowie będą nadal pracować nad doprecyzowaniem najlepszych rozwiązań, mając nadzieję, że ich głos spotka się z życzliwą reakcją rządu.

W końcu realizacja polityki klimatyczno-energetycznej odbywa się na wielu poziomach: rządowym, samorządowym i społecznym. Uczestniczą w niej zarówno duże korporacje, jak i małe firmy lokalne. Forum, reprezentujące wszystkie te środowiska, doskonale wpisuje się w ideę konsultacji publicznych, na które stawia rząd, chcąc stworzyć regulacje, w możliwie największym stopniu łączące założenia merytoryczne i polityczne z rozwojem polskiej gospodarki, nie pomijając lokalnych uwarunkowań.

Postulaty zostaną zaprezentowane przedstawicielom rządu w trakcie XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 8-10 maja 2024 r.

Źródło: Property News. Cały artykuł: https://www.propertynews.pl/opinie/zielona-rewolucja-w-budownictwie-wymaga-odwaznych-decyzji-branza-wskazuje-droge,153715.html