Nagrody i wyróżnienia

2021-2019

rok 2021

Diamenty Forbesa
W rankingu miesięcznika Forbes nagradzane są firmy, które najszybciej zwiększyły swoją wartość w ciągu ostatnich 3 lat działalności. GPP Business Park S.A. otrzymał wyróżnienie „Diamenty Forbesa” w Województwie Śląskim 2021.

rok 2020

Pascal
Wyróżnienie przyznawane przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. MBC Automatyka i Wentylacja sp. z o.o. otrzymała nagrodę główną Nagrody Pascal 2020 za projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku biurowego Bloch.
Certyfikat BREEAM
System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) został wprowadzony w 1990 r. w Wielkiej Brytanii przez BRE Global. Jest obecny w 77 krajach. Biurowiec Bloch otrzymał Certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie „Outstanding”
Gazele Biznesu
Konkurs organizowany jest przez Puls Biznesu i ma na celu wyróżnienie dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm. Prestiżowe wyróżnienie Gazele Biznesu 2020 przyznane zostało GPP Business Park S.A.
Nagroda Zielonego Feniksa
Statuetka Zielonego Feniksa jest przyznawana corocznie począwszy od 2009 roku. Uroczyste wręczenie nagrody odbywa się w czasie gali w ramach Forum Ekoenergetycznego. W 2020 roku Kapituła Nagrody Zielonego Feniksa przyznała GPP Business Park S.A. nagrodę za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych.
Marka Śląskie
Wyróżnienie w konkursie „Marka – Śląskie” w kategorii Gospodarka otrzymał Mirosław Czarnik, Prezes Zarządu GPP Business Park S.A. Kapituła konkursu doceniła zaangażowanie w tworzenie energooszczędnych przestrzeni biurowych i popularyzację ekologicznych rozwiązań.
Diamenty Forbesa
W rankingu miesięcznika Forbes nagradzane są firmy, które najszybciej zwiększyły swoją wartość w ciągu ostatnich 3 lat działalności. GPP Business Park S.A. otrzymał wyróżnienie „Diamenty Forbesa” w Województwie Śląskim 2021.

rok 2019

4 Buildings Awards
Ideą plebiscytu 4 Buildings Awards jest promowanie nowoczesnego budownictwa, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wyróżnione zostają postępowe inwestycje, nowatorskie technologie oraz ludzie z wizją. Wybór Jury oraz czytelników portali grupy PTWP w kategorii Ludzie- Inwestor dla Mirosława Czarnika w 2019 roku.

2017-2014

rok 2017

Klon
Nagrody Klon przyznawane są przez Bank Ochrony Środowiska i Fundację BOŚ za działania na rzecz ekologii i rozwoju społeczeństwa. Wyróżnienia przyznawane są w kategoriach takich jak „Innowacja Ekologiczna”, „Znaczący Efekt Ekologiczny” oraz „Firma Ekologicznie i Społecznie Zaangażowana”. Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o. otrzymał wyróżnienie za innowację ekologiczną inwestycji osiągniętą we współpracy z BOŚ.
Nagroda Zielonego Feniksa
Statuetka Zielonego Feniksa jest przyznawana corocznie począwszy od 2009 roku. Uroczyste wręczenie nagrody odbywa się w czasie gali w ramach Forum Ekoenergetycznego. W 2017 roku Kapituła Nagrody Zielonego Feniksa przyznała Mirosławowi Czarnikowi wyróżnienie za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych.

rok 2016

Gazele Biznesu
Konkurs organizowany jest przez Puls Biznesu i ma na celu wyróżnienie dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm. Prestiżowe wyróżnienie Gazele Biznesu 2016 przyznane zostało Górnośląskiemu Parkowi Przemysłowemu sp. z o.o.

rok 2015

Gazele Biznesu
Konkurs organizowany jest przez Puls Biznesu i ma na celu wyróżnienie dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm. Prestiżowe wyróżnienie Gazele Biznesu 2015 przyznane zostało Górnośląskiemu Parkowi Przemysłowemu sp. z o.o.
Certyfikat BREEAM
System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) został wprowadzony w 1990 r. w Wielkiej Brytanii przez BRE Global. Jest obecny w 77 krajach. Biurowce Alder i Stern otrzymały Certyfikat BREEAM na poziomie „Excellent” .

rok 2014

Diamenty Forbesa
W rankingu miesięcznika Forbes nagradzane są firmy, które najszybciej zwiększyły swoją wartość w ciągu ostatnich 3 lat działalności. Ranking przygotowany jest we współpracy z firmą Bisnode. Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o. otrzymał wyróżnienie „Diamenty Forbesa” w Województwie Śląskim 2014.
Gazele Biznesu
Konkurs organizowany jest przez Puls Biznesu i ma na celu wyróżnienie dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm. Prestiżowe wyróżnienie Gazele Biznesu 2014 przyznane zostało Górnośląskiemu Parkowi Przemysłowemu sp. z o.o

2013-2012

rok 2013

Prime Property Prize 2013 Śląsk
Konkurs Prime Property Prize organizowany przez portal propertynews.pl ma za zadanie wyłonić firmy oraz projekty, które w ostatnim roku miały największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości komercyjnych, a także osobistości, których spektakularne działania odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży. Nagroda Prime Property Prize 2013 Śląsk w kategorii Biurowiec przyznana została budynkowi biurowemu Goeppert-Mayer.
Certyfikat BREEAM
System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) został wprowadzony w 1990 r. w Wielkiej Brytanii przez BRE Global. Jest obecny w 77 krajach. Biurowiec im. Goeppert-Mayer otrzymał Certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie „Outstanding” .

rok 2012

Budowa Roku

Konkurs jest prestiżowym przeglądem osiągnięć polskiego budownictwa. Nagrodzone i wyróżnione obiekty budowlane charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonawstwa robót, dobrą organizacją procesu budowlanego, wysokim poziomem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o. otrzymał nagrodę w XVIII edycji konkursu za energooszczędny biurowiec klasy A Goeppert – Mayer.

Innowator Śląska
Konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowywaniu lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z Górnośląską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o. został laureatem w kategorii mały przedsiębiorca za budynek energooszczędny Goeppert–Mayer z zastosowaniem systemu trigeneracji, polegającego na produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu z gazu ziemnego.
Najwyższa Jakość Quality International
Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o. otrzymał Certyfikat godła Najwyższa Jakość Quality International 2012w kategorii QI Product – produkt najwyższej jakości. Wyróżnienie przyznane za energooszczędny budynek Goeppert – Mayer w ramach kompleksu GPP Business Park. Organizatorem konkursu jest Forum Biznesu.
BREEAM Application In-Process
Wyróżnienie przyznane przez Europaproperty oraz CEE Green Building Association za projekt energooszczędnego budynku Goeppert-Mayer, który powstał na terenie GPP BUSINESS PARK. Projekt otrzymał nagrodę w kategorii BREEAM Application In-Process. Otrzymana nagroda jest potwierdzeniem najwyższego standardu zielonego budynku, którego głównym atutem jest system TRIGENERACJI. Pozwala on na produkcję energii elektrycznej, ciepła i chłodu z gazu, znacznie obniżając w ten sposób koszty eksploatacyjne. Projekt ten jest unikatowy na skalę europejską, a jego wyróżnienie z pewnością wesprze działania na rzecz tworzenia w Katowicach Centrum Biznesu dedykowanego dla mających wysokie wymagania firm z sektorów BPO/SSC/R&D/IT.
Gazele Biznesu
Konkurs organizowany jest przez Puls Biznesu i ma na celu wyróżnienie dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm. Prestiżowe wyróżnienie Gazele Biznesu 2012 przyznane zostało Górnośląskiemu Parkowi Przemysłowemu sp. z o.o.
Nowy Impuls
Wyróżnienia „Nowy Impuls” przyznawane są postaciom i firmom, których dokonania wskazują nowe drogi zmian służących wzrostowi i wspieraniu mechanizmów rozwoju sektora energetyczno-paliwowego, inicjatorom przekształceń, restrukturyzacji, wdrożeń nowych technologii i innowacji czy wspierających mechanizmy wolnego rynku. Wyróżnienie przyznane Górnośląskiemu Parkowi Przemysłowemu sp. z o.o. za praktyczną realizację idei ekologicznego, energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa przez redakcję Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl wraz z wydawcą – Grupą PTWP S.A.
Inwestycja Roku 2012 na Śląsku
Celem konkursu organizowanego przez Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów jest wyłonienie najlepszych zarządzających oraz firm, których działania – szczególnie na niwie innowacyjnej – przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu. Wyróżnienie przyznane zostało za Nowoczesny Energooszczędny Budynek Biurowy Klasy A, wykorzystujący system trigeneracji. Wyróżnienie przyznane zostało w ramach konkursu „Sukces na Śląsku”.