Nasza historia

2005

Rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad tworzeniem Parku Przemysłowego. Po pozyskaniu środków unijnych za pośrednictwem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. rozpoczęto budowę kompleksu.
2005

2008

Oddanie do użytku hali produkcyjno-magazynowej. Utworzenie pierwszego polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego. Rozpoczęcie prac nad koncepcją wybudowania w Katowicach energooszczędnego budynku biurowego. Powstała pierwsza koncepcja rewitalizacji 50 ha terenów poprzemysłowych.
2008

2009

Aplikowanie o środki unijne na realizację projektu: rozwój Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego.
2009

od 2010

Promocja Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego. Rozpoczęcie budowy pierwszego energooszczędnego budynku biurowego. Promocja terenów inwestycyjnych.
od 2010

2011

Budowa pierwszego energooszczędnego budynku biurowego i jego komercjalizacja.
2011

2012

Otwarcie pierwszego energooszczędnego budynku biurowego Goeppert-Mayer w ramach kompleksu GPP Business Park.
2012

2013

Biurowiec Goeppert-Mayer otrzymał pierwszy w Polsce Certyfikat BREEAM na poziomie “Outstanding”. Rozpoczęcie budowy dwóch kolejnych budynków biurowych w ramach kompleksu GPP Business Park.
2013

2014

Otwarcie drugiego i trzeciego energooszczędnego budynku biurowego Stern i Alder w ramach kompleksu GPP Business Park.
2014

2015

Budynki biurowe Stern i Alder otrzymały Certyfikaty BREEAM “Excellent”.
2015

2016

Rejestracja spółki Eco City Katowice
2016

2017

Przekształcenie Górnośląskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o. w GPP Business Park S.A. Rozpoczęcie budowy czwartego biurowca Bloch.
2017

2017

Rozpoczęcie dywersyfikacji produktowej działalności: zakup spółki Share Home Silesia. Jest to spółka celowa odpowiedzialna za powstanie inwestycji mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.
2017

2018

Prace koncepcyjne nad II etapem rozbudowy kompleksu GPP Business Park
2018

2019

Otwarcie budynku biurowego Bloch.
2019

2020

Budynek biurowy Bloch otrzymał Certyfikat BREEAM na poziomie “Outstanding”.
2020

2020

Rejestracja spółki GPP Property, która odpowiada za zarządzanie nieruchomościami.
2020

2020

Rozpoczęcie budowy kompleksu Eco City Katowice.
2020

2020

Wprowadzono dywersyfikację terytorialną działalności poprzez rejestrację spółki Share Home Kraków. Jest to spółka celowa odpowiedzialna za powstanie inwestycji mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie miasta Kraków.
2020

2021

Oddanie do użytku kompleksu mieszkalnego Share Home Silesia
2021

2021

Ciągła budowa kompleksu Eco City Katowice
2021

2022

Wynajem 100% mieszkań Share Home Silesia
2022

2022

Przekształcenie spółki

2022

GPP S.A. powstała w 1995 roku jako spółka zależna Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. W 2005 roku, po przekształceniu w Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o., stała się podmiotem odpowiedzialnym za rekultywację i ożywienie terenów poprzemysłowych w Katowicach. W realizacji pierwszego projektu – znanego pod nazwą GPP Business Park – wykorzystano środki unijne pozyskane za pośrednictwem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jako pierwsza w 2008 roku do użytku oddana została hala magazynowo-produkcyjna, do której cztery lata później dołączył energooszczędny budynek biurowy im. Marii Goeppert-Mayer – pierwszy w Polsce z certyfikatem BREEAM „Outstanding”. Kolejne dwa biurowce GPP Business Park zostały ukończone w 2014, a czwarty w 2019 roku. W międzyczasie, w 2017 roku, Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o. o. uległa przekształceniu w GPP Business Park S.A. W 2019 roku zainwestowano w spółkę Share Home Silesia odpowiedzialną za realizację inwestycji mieszkaniowej w formule PRS w Katowicach (oddana do użytku w 2021 roku). W 2020 roku rozpoczęła się budowa kolejnego kompleksu biurowego Eco City Katowice. W tym samym roku zarejestrowano spółkę, której celem jest realizacja pierwszego projektu GPP poza Górnym Śląskiem – inwestycji mieszkaniowej w Krakowie. Zgodnie ze strategią długofalowego zarządzania własnymi budynkami, powołano też wyspecjalizowaną spółkę GPP Property.

Od 2022 roku, całość działalności, z zachowaniem ról poszczególnych spółek celowych, firmowana jest szyldem spółki-matki GPP S.A.