GPP S.A.

ul. Konduktorska 33
40-155 Katowice
NIP: 9540020169
REGON: 272599240
KRS: 0000685576

GPP S.A. jest spółką celową odpowiedzialną za powstanie kompleksu biurowego GPP Business Park z kapitałem akcyjnym w wysokości 7 200 000 zapłaconym w całości.

GPP S.A. jest podmiotem działającym od 1995 roku. Od 2005 r. przekształca tereny poprzemysłowe znajdujące się na granicy miast Katowice i Siemianowice Śląskie w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej i innowacyjności. Działania te mają na celu popularyzację zrównoważonego budownictwa energooszczędnego oraz ochronę środowiska i poprawę bioróżnorodności terenu poprzemysłowego.