O nas

GPP S.A. jest podmiotem działającym od 1995 roku. W pierwszych dziesięciu latach działalności jako spółka zależna Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., wielokrotnie zmieniała nazwę.  Walne zgromadzenie udziałowców Spółki w 2005 r. dokonało odpowiednich zmian w statucie Spółki, nadając jej nazwę Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o. W 2017 roku doszło do przekształcenia podmiotu w GPP Business Park S.A. W 2022 roku ponownie doszło do przekształcenia.

Spółka GPP S.A. od 2005 r. przekształca tereny poprzemysłowe znajdujące się na granicy miast Katowice i Siemianowice Śląskie w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej i innowacyjności. Działania te mają na celu popularyzację zrównoważonego budownictwa energooszczędnego oraz ochronę środowiska i poprawę bioróżnorodności terenu poprzemysłowego.

GPP S.A. jest podmiotem działającym od 1995 roku. W pierwszych dziesięciu latach działalności jako spółka zależna Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., wielokrotnie zmieniała nazwę.  Walne zgromadzenie udziałowców Spółki w 2005 r. dokonało odpowiednich zmian w statucie Spółki, nadając jej nazwę Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o. W 2017 roku doszło do przekształcenia podmiotu w GPP Business Park S.A. W 2022 roku ponownie doszło do przekształcenia.

Spółka GPP S.A. od 2005 r. przekształca tereny poprzemysłowe znajdujące się na granicy miast Katowice i Siemianowice Śląskie w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej i innowacyjności. Działania te mają na celu popularyzację zrównoważonego budownictwa energooszczędnego oraz ochronę środowiska i poprawę bioróżnorodności terenu poprzemysłowego.