Kontakt

Biuro Zarządu
tel: +48 32 781 20 00 / 22
e-mail: gpp@gppkatowice.pl

Dział Obsługi Najemcy
tel: +48 32 781 20 41
e-mail: don@gppkatowice.pl

Dział Finansowy
tel: +48 32 781 20 25
e-mail: dzialfinansowy@gppkatowice.pl

Dział Techniczny
tel: +48 32 781 20 38
e-mail: dzialtechniczny@gppkatowice.pl