19th Ave New York, NY 95822, USA
Aktualności
Najlepszy wynik precertyfikacji BREEAM w Unii Europejskiej!

Certyfikat BREEAM (BRE Enviromental Assessment Method) to najbardziej ceniona w Europie metoda oceny budynków pod kątem ich przyjazności dla środowiska naturalnego oraz komfortu przyszłego użytkownika, wyznaczająca jednocześnie standardy dla zrównoważonego projektowania. Metoda została ustanowiona przez organizację Building Research Establishment (BRE) w wielkiej Brytanii w 1990 r.

Każda inwestycja biurowa ubiegająca się o certyfikat BREEAM Europe Commercial oceniania jest w 10 kategoriach:

• gospodarka odpadami

• zużycie energii

• zagospodarowanie terenu

• innowacyjność

• lokalizacja i transport do i z budynku

• gospodarka wodno-ściekowa

• zarządzanie projektem

• wykorzystane materiały

• ochrona przed emisją zanieczyszczeń

•komfort użytkownika

Budynki poddane tej wielokryterialnej ocenie otrzymują certyfikat potwierdzający w jakim stopniu uwzględnione zostały wymagania uznane przez BRE za ważne dla funkcjonowania budynku w jego otoczeniu. Ocena „Outstanding” dla biurowca jest najwyższą oceną dostępną w systemie BREEAM i trudno osiągalną ze względu na konieczność wdrożenia wymagań ponadstandardowych w niemal wszystkich kategoriach. Otrzymanie tak wysokiej oceny wymaga spełnienia ponad 85% wszystkich wymagań certyfikacji, zapewniających dbałość o środowisko naturalne oraz zdrowie i samopoczucie użytkowników obiektu.

W październiku 2019 roku przeprowadzono pre-certyfikację dla budynków biurowych ECO 1/2oraz ECO 3/4.

Budynki otrzymały wstępny wynik certyfikacji BREEAM na poziomie 94%, co oznacza ocenę Outstanding z 9% zapasem (poziom Outstanding przyznawany jest od 85%).  Jest to najlepszy wynik w Unii Europejskiej dla budynków biurowo-usługowych.