Decrease font size Default font size Increase font size
Vinaora Nivo Slider

O nas

Jesteśmy firmą, która od 2005r. przekształca tereny poprzemysłowe znajdujące się na granicy miast Katowice i Siemianowice Śląskie w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej i innowacyjności zorientowaną na rozwój technologiczny zgodny z nurtem pro-środowiskowym.  


Prowadzone przez nas działania rewitalizacji, czyli nadania terenom zniszczonym przez przemysł nowych wartości użytkowych, realizowane są w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, którego przykładem jest budowa energooszczędnego kompleksu biurowego GPP BUSINESS PARK.

W ramach prowadzonej działalności:

 • Prowadzimy wynajem nowoczesnych, energooszczędnych powierzchni biurowych w ramach kompleksu GPP Business Park, którego pierwszy budynek Goeppert-Mayer otrzymał najwyższą z możliwych ocen OUTSTANDING w ramach brytyjskiego systemu certyfikacji budynków zrównoważonych BREEAM 
 • Nadzorujemy proces budowy nowoczesnego kompleksu biznesowego GPP Business Park, wychodzącego naprzeciw rosnącym oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów
 • Koordynujemy zagospodarowanie ponad 50 ha terenów poprzemysłowych, które w niedalekiej przyszłości utworzą najnowocześniejszą, zrównoważoną dzielnicę Katowic „ECO-CITY”
 • Zarządzamy nowoczesną halą, w ramach której prowadzimy wynajem powierzchni biurowo-magazynowych
 • Koordynujemy  działania Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego
 • Aktywnie wspieramy swoją bieżącą działalność oraz rozwój firmy, realizując liczne projekty współfinansowane z Unii Europejskiej.Historia Spółki

Górnośląski Park Przemysłowy jest podmiotem gospodarczym, działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 12 maja 1995 roku. Do kwietnia 2005 roku firma, jako spółka zależna Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. działała pod nazwami: TOR Sp. z o.o., Drukarnia Śląska Sp. z o.o., Prymat Sp. z o.o., GAPP Sp. z o.o., a od października 2004 roku jako BUDMASZ Sp. z o.o., kilkakrotnie zmieniając w tym okresie przedmiot działalności. Początkiem 2005r. podjęto prace koncepcyjne nad utworzeniem Parku Przemysłowego na przeznaczonych do rekultywacji terenach poprzemysłowych po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym Huta Silesia.

Park Przemysłowy - zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U.03159.1537)


Dnia 12 kwietnia 2005 roku, uchwałą Zgromadzenia Wspólników zmieniono nazwę Spółki na Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. W dniu 28 kwietnia 2005 roku zawarte zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy:

 1. Miastem Katowice,
 2. Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej,
 3. Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach,
 4. Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach,
 5. Górnośląskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o. o.,

na podstawie którego utworzony został Górnośląski Park Przemysłowy.

Kalendarium
2005 
początek prac koncepcyjnych nad utworzeniem Parku Przemysłowego na terenach wymagających rekultywacji• aplikowanie do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o środki unijne na realizację przedsięwzięcia • akceptacja i zgoda na działania 

2008
otwarcie pierwszego budynku na terenie GPP • utworzenie Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego (Klaster) • tworzenie technologicznej koncepcji wybudowania w Katowicach energooszczędnego budynku biurowego • początek prac koncepcyjnych nad rewitalizacją 50ha terenów poprzemysłowych 

2009
aplikowanie o środki unijne na realizację następujących projektów: rozwój Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego oraz budowa energooszczędnego budynku biurowego na potrzeby Parku Technologicznego 

od 2010
promocja Klastra • rozpoczęcie budowy energooszczędnego budynku biurowego • promocja terenów inwestycyjnych

2011
budowa energooszczędnego budynku biurowego i jego komercjalizacja

2012
otwarcie pierwszego  energooszczędnego budynku biurowego im. Marii Goeppert-Mayer w kompleksie GPP Business Park

2013
rozpoczęcie budowy dwóch kolejnych budynków biurowych w kompleksie GPP Business Park

2014
otwarcie drugiego oraz trzeciego energooszczędnego budynku biurowego (STERN, ALDER) w kompleksie GPP Business Park 

2015

uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnego, czwartego budynku biurowego im. Konrada Blocha w kompleksie GPP BUSINESS PARK.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
~ Zespół GPP

Aktualności
Przetargi

03.01.2016r.

Obwieszczenie przetargowe nieruchomości

Pliki do pobrania:


Partnerzy
Vinaora Nivo Slider
Znajdź nas na: FacebookYoutube

Projekt i wykonanie:

Ta strona używa plików cookies Czytaj więcej...

© COPYRIGHT BY GPP 2012 - Wszelkie prawa zastrzeżone